Εκτύπωση

 

Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης Βόλου (Νηπιαγωγών)

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ 2011 – 2012

 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

1. Αίτηση του/της ενδιαφερομένου/νης
2. Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου
3. Ισοτιμία από ΔΙΚΑΤΣΑ (για πτυχία Παν/μίων εξωτερικού)

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος στο διάστημα 1-15 Νοεμβρίου.
Οι εξετάσεις διεξάγονται στο διάστημα 1-10  Δεκεμβρίου.

Τα εξεταζόμενα μαθήματα είναι τα εξής :

1)      Εισαγωγή στην Ψυχολογία

2)      Θεωρία Προσχολικής Εκπαίδευσης

3)      Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης

 

Ύλη μαθημάτων :

Α. Για το μάθημα «Εισαγωγή στην Ψυχολογία»

• Βοσνιάδου Σ. (2001). Εισαγωγή στην Ψυχολογία, Τόμος Α’, Βιολογικές Αναπτυξιακές και Συμπεριφοριστικές Προσεγγίσεις. Αθήνα: Gutenberg.

Β. Για το μάθημα «Θεωρία Προσχολικής Εκπαίδευσης»

•  Δόμνα-Μίκα Κακανά, Γιώτα Σιμούλη (επιμ.) Η Προσχολική Εκπαίδευση στον 21ο Αιώνα: Θεωρητικές Προσεγγίσεις και Διδακτικές Πρακτικές, Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη, 2008.

Συγκεκριμένα τα ακόλουθα κεφάλαια:

 • Δόμνα - Μίκα Κακανά, Ο κύβος του Ρούμπικ και το επάγγελμα του εκπαιδευτικού (σ.13-25)
 • Φωκίων Γεωργιάδης & Απόστολος Ζήσιμος, Επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών της σχολικής και προσχολικής αγωγής μέσα από τον αντιρατσιστικό λόγο και την κοινωνική δικαιοσύνη: Μια κριτική επισκόπηση του θέματος (σ. 28-35)
 • Έλση Ντολιοπούλου, Η υποχρεωτικότητα στο νηπιαγωγείο (σ. 60-70)
 • Κατιφένια Χατζοπούλου & Δόμνα-Μίκα Κακανά, Από τον παραδοσιακό εκπαιδευτικό στον εκπαιδευτικό ερευνητή (σ. 88-94)
 • Κώστας Χρυσαφίδης, Διαθεματικότητα, διεπιστημονικότητα, ευέλικτη ζώνη: Μια προσπάθεια αναμόρφωσης της ζωής του ελληνικού σχολείου (σ. 95-104)
 • Ζαχαρούλα Βοϊνέσκου, Παναγιώτα Ράπανου, Γεωργία Ανδριοπούλου, Μαρία Σύρτα, Σταυρούλα Αργυροπούλου, Η συνεργασία γονέων και εκπαιδευτικών στα πλαίσια των εκπαιδευτικών επισκέψεων (σ. 114-120)
 • Αλεξάνδρα Γκλούμπου, Από την ‘παραδοσιακή’ στη συνεργατική τάξη: Οι αντιλήψεις των παιδιών για τον τρόπο εργασίας τους και την οργάνωση του χώρου της τάξης (σ. 121-127)
 • Στυλιανή Καραγιάννη & Μαρία Σακελλαρίου, Η δια βίου κατάρτιση ως παράγοντας επαγγελματισμού των νηπιαγωγών (σ. 164- 171)
 • Μαρέττα Σιδηροπούλου, Φαίνη Σιδηροπούλου, Φωτεινή Βέλιου, Έμφυλες ταυτότητες παιδιών προσχολικής ηλικίας: Διερεύνηση των οπτικών του φύλου στο πλαίσιο του ψυχοπαιδαγωγικού προγράμματος ενός τμήματος νηπιαγωγείου (σ. 241- 249)
 • Μαγδαληνή Βίτσου & Αναστασία Αγτζίδου, Persona dolls: Ο αντισταθμιστικός ρόλος τους κατά των διακρίσεων (σ. 275- 282)
 • Μαρία Ιωαννίδου, Εφαρμογή της ομαδοσυνεργατικής μεθόδου διδασκαλίας και μάθησης σε μια τάξη νηπιαγωγείου (σ. 299- 306)
 • Γραμματική Σαμαρά, Συνεργατική μάθηση: Μια προσπάθεια προσέγγισης της μεθόδου στο νηπιαγωγείο (σ. 365- 373)
 • Ευαγγελία Σιαφαρίκα, Αναστασία Ορφανοπούλου, Σοφία Καινούργιου, Μαριάννα Χατζημιχαήλ, Τα καινοτόμα προγράμματα ως γέφυρες στην ομαλή μετάβαση του παιδιού από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό, σ. 383- 389
 • Ελπίδα Τοκμακίδου, ‘Πάμε σχολείο;’: Ένα σχέδιο εργασίας στα πλαίσια υποβοήθησης των παιδιών κατά τη μετάβασή τους από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό Σχολείο (σ. 390- 400)
 • Ειρήνη Σιβροπούλου, Το οργανωμένο παιχνίδι και οι στρατηγικές κατανόησης κειμένων από παιδιά προσχολικής ηλικίας (σ. 462- 469)

 

Γ. Για το μάθημα «Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης»

• Blackledge D., Hunt B. (2004), Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης, Αθήνα, Mεταίχμιο.

Σελίδες9-39, 70-119, 153-170, 173-230, 248-288, 321-343, 357-381

 

 

Get a better hosting deal with a hostgator coupon or play poker on party poker
Copyright 2012 "ακτίς πανεπιστημιακό"
Θεσσαλονίκη - Τσιμισκή 135 (έναντι Parking ΧΑΝΘ) - τηλ. 2310 231 100 & Αθήνα - Ακαδημίας 85 (πλησίον Πλ. Κάνιγγος) - τηλ. 210 3833 353