Εκτύπωση

 

Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης Βόλου (Νηπιαγωγών)

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΟΛΟΥ (ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ)

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ 2014 – 2015

 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

1. Αίτηση του/της ενδιαφερομένου/νης (χορηγείται από την Γραμματεία του τμήματος)
2. Αντίγραφο πτυχίου

ΠΡΟΣΟΧΗ, ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΣΧΟΛΩΝ ΔΙΕΤΟΥΣ-ΥΠΕΡΔΙΕΤΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΚΑΙ

 

3. Βεβαίωση της σχολής αποφοίτησης, όπου θα αναγράφεται ότι αυτή ανήκει στις Σχολές Διετούς-Υπερδιετούς Κύκλου Σπουδών.


Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει από 1 – 15 Νοεμβρίου 2014 καθημερινά, 11:00 – 13:00 στην Γραμματεία του τμήματος ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή.

Όλοι οι πτυχιούχοι κατατάσσονται στο 3ο εξάμηνο σπουδών του Τμήματος σε ενιαίο ποσοστό 12% επί του αριθμού των εισακτέων του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους, όπως αυτός ανακοινώνεται από το Υπουργείο Παιδείας.

Τα εξεταζόμενα μαθήματα είναι τα εξής :

1) Θεωρία Προσχολικής Εκπαίδευσης

2) Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης

3) Μουσειακή Εκπαίδευση

 

Οι εξετάσεις διεξάγονται κατά το διάστημα από 1 έως 20 Δεκεμβρίου.

 

ΥΛΗ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

 

  1. 1) Θεωρία Προσχολικής Εκπαίδευσης

 

Χρυσαφίδης, Κ., Σιβροπούλου, Ρ.(2011) Αρχές και προοπτικές της προσχολικής εκπαίδευσης, Θεσσαλονίκη: Κυριακίδης

Σελίδες: 23-44, 95-122, 167-203, 205-232, 289-315, 317-342.

 

Houssaye, J. (2000) Δεκαπέντε παιδαγωγοί. Σταθμοί στην ιστορία της παιδαγωγικής σκέψης, Αθήνα: Μεταίχμιο

Εισαγωγή, σελίδες 7-18.

F.Froebel, σελίδες 67-85.

J.Dewey, σελίδες 157-170.

O.Decroly, σελίδες 171-187.

M.Montessori, σελίδες 189-210.

R.Cousinet, σελίδες 249-270.

C.Freinet, σελίδες 271-290.

A.S.Neil, σελίδες 291-309.

C.Rogers, σελίδες 311-325.

 

2) Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης

 

Θεματικές περιοχές

-        Θεωρίες της αντίστασης (P. Willis, H. Giroux, A. McRobbie, κ.ά.)

-        Μαρξιστικές αναλύσεις της εκπαίδευσης (S. Bowles και H. Gintis, L. Althusser)

-        Θεωρία του πολιτισμικού κεφαλαίου (P. Bourdieu και J. C. Passeron)

-        Θεωρία των γλωσσικών/επικοινωνιακών κωδίκων (B. Bernstein)

-        Η κοινωνική κατασκευή της εκπαιδευτικής γνώσης (B. Bernstein)

-        Φονξιοναλισμός: το σχολείο της «ισότητας» και της «αξιοκρατίας» (E. Durkheim, T. Parsons)

-        Η κατασκευή της καθημερινής σχολικής ζωής (ερμηνευτικές – μικροκοινωνιολογικές προσεγγίσεις)

 

Βιβλιογραφία

 

-        Blackledge D. και Hunt Β., Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης, Αθήνα, Μεταίχμιο, 1995

-        Φραγκουδάκη Α., Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης. Θεωρίες για την κοινωνική ανισότητα στην εκπαίδευση, Αθήνα, Παπαζήση, 1985

-        Willis P., Μαθαίνοντας να δουλεύεις. Πώς τα παιδιά εργατικής προέλευσης επιλέγουν δουλειές της εργατικής τάξης, Αθήνα, Gutenberg, 2012

 

3) Μουσειακή Εκπαίδευση

 

Μουσεία και Εκπαίδευση, Ειρ. Νάκου, Μπ. Βέμη, Εκδόσεις Νήσος

Εκπαιδευτικά ταξίδια στο χρόνο. Εμπειρίες και ερμηνείες του παρελθόντος, Ν. Νικονάνου, Κ. Κασβίκης, Εκδόσεις Πατάκης

Get a better hosting deal with a hostgator coupon or play poker on party poker
Copyright 2012 "ακτίς πανεπιστημιακό"
Θεσσαλονίκη - Τσιμισκή 135 (έναντι Parking ΧΑΝΘ) - τηλ. 2310 231 100 & Αθήνα - Ακαδημίας 85 (πλησίον Πλ. Κάνιγγος) - τηλ. 210 3833 353